آخرین وضعیت جوی مرزهای غربی کشور و عتبات عالیات

وی در خاتمه درباره وضعیت جوی سامرا طی فردا و پس فردا، توضیح داد: روز جمعه ( ۲۷ مرداد) آسمان این شهر فردا صاف همراه با گاهی وزش باد و پس‌فردا نیز آسمان شهر صاف در بعضی ساعات وزش باد و گرد وخاک با بیشینه و کمینه دمای ۴۸ و ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود. 

وی درخصوص وضعیت جوی مرز تمرچین پیرانشهر گفت: آسمان این منطقه فردا  و پس فردا ( ۲۷ و ۲۸ مرداد) نیمه ابری همراه با وزش باد و رگبار و رعدوبرق و گرد و خاک خواهد بود و دما در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان فردا ۳۵ و ۲۰ درجه سانتیگراد و پس فردا ۳۵ و ۲۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تاکید کرد: وضعیت جوی چذابه نیز فردا (۲۷ مرداد) صاف و گاهی وزش باد با حداقل و حداکثر دمای ۲۹ و۴۷ درجه سانتیگراد و روز شنبه (۲۸ مرداد) صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد و گرد و خاک با حداقل دمای ۳۰ و حداکثر دمای ۴۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

صادق ضیائیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت جوی مرزهای غربی کشور و عتبات عالیات، توضیح داد: آسمان مهران فردا (۲۷ مرداد) با وزش باد و پس فردا (۲۸ مرداد) بعد از ظهر قسمتی ابری و بعضی ساعات وزش باد و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. فردا دمای هوا با بیشترین و کمترین دمای ۴۷ و ۳۳ سانتیگراد و پس فردا ۴۷ و ۳۲ سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی کاظمین گفت: آسمان کاظمین فردا و پس فردا صاف، گاهی وزش باد خواهد بود. فردا بیشینه و کمینه دمای هوا در این شهر۴۸  و ۳۱ درجه سانتیگراد و پس فردا بیشینه دمای هوا ۴۸ و کمینه آن ۳۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

بخوان:  رونمایی از مرقع نفیس ایران و هند

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ادامه اظهار کرد: آسمان قصر شیرین فردا صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک با حداقل دمای ۳۲ و حداکثر دمای ۴۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. روز شنبه (۲۸ مرداد) آسمان قصر شیرین نیمه ابری، گاهی وزش باد و احتمال رگبار پراکنده با بیشترین و کمترین دمای ۴۷ و ۳۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402052616640/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA

ضیائیان گفت: وضعیت جوی مرز باشماق نیز طی فردا و پس‌فردا (۲۷ و ۲۸ مرداد) صاف و در بعدازظهر نیمه ابری همراه با گاهی وزش باد و رگبار و رعد و برق با کمترین و بیشترین دمای ۲۱ و ۳۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به وضعیت جوی شهرهای عراق تصریح کرد: آسمان نجف فردا (۲۷ مرداد) صاف تا قسمتی ابری و در بعضی ساعات همراه با وزش باد با حداقل و حداکثر دمای ۳۲ و ۴۸ درجه سانتیگراد و پس فردا (۲۸ مرداد) صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد و گرد و خاک با حداقل و حداکثر دمای ۳۲ و ۴۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا آخرین وضعیت جوی مرزهای غربی کشور و عتبات عالیات را تشریح کرد.

وی افزود: آسمان شلمچه نیز فردا (۲۷ مرداد) صاف و در بعدازظهر قسمتی ابری و گاهی با وزش باد و روز شنبه (۲۸ مرداد) نیز صاف همراه با گاهی وزش باد و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود و در هر دو روز با حداقل و حداکثر دمای ۳۰ و ۴۷ درجه سانتیگراد مواجه خواهیم بود.

بخوان:  رونمایی از دو کتاب انتشارات مهرک/ رحماندوست: ادبیات امروز مدیون مقاومت فردوسی است

وی افزود: وضعیت جوی کربلا فردا (۲۷ مردادماه) صاف و گاهی وزش باد خواهد بود با بیشترین دمای ۴۸ و کمترین دمای ۲۹ درجه سانتیگراد و پس‌فردا (۲۸مرداد) صاف همراه با گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۰ و ۴۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.