ارزآوری به گیلان با ثبت رشت به عنوان شهر جهانی صنایع دستی

فرزاد رشیدی امروز، ۵ بهمن ماه در نشست بررسی راهکارهای ثبت رشت به عنوان شهر جهانی صنایع دستی، با بیان اینکه رشت کاندیدای ثبت به عنوان شهر جهانی صنایع دستی شده است، گفت: اگر این ثبت انجام شود ارزآوری به استان گیلان چند برابر خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز بزرگترین جاذبه های گردشگری بر مبنای صنایع دستی شکل می گیرد افزود: ثبت جهانی قاسم آباد رودسر واقع در شرق گیلان به عنوان روستای جهانی صنایع دستی با محوریت چادرشب بافی، موجب شد صادرات صنایع دستی استان در سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ پنج برابر شود.

مشاور معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اضافه کرد: رشت با ثبت جهانی در مسیر اصلی گردشگری قرار می گیرد و شهرهایی که ثبت جهانی شده اند بازدیدکننده های خارجی آنان افزایش و گردشگری آنها توسعه می یابد.

ولی جهانی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان نیز، با ارائه گزارشی از عملکرد حوزه صنایع دستی و پیش نیازهای لازم برای ثبت رشت به عنوان شهر جهانی صنایع دستی، گفت: برای ثبت جهانی رشت فعالیت حداقل هفت رشته صنایع دستی در این شهر ضروری است که باید با همکاری و همراهی دستگاه‌های مختلف، برای رسیدن به این هدف مهم گام‌های موثری برداشته شود.

ایسنا/گیلان مشاور معاون وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه با ثبت رشت به عنوان شهر جهانی صنایع دستی، ارزآوری به استان گیلان چند برابر خواهد شد، گفت: رشت با ثبت جهانی در مسیر اصلی گردشگری قرار می گیرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110504178/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8Cمنبع: https://www.isna.ir/news/1401110504178/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C