استقرار ماشین‌های برقی جدید برای تردد زائران در مسجدالحرام+عکسمنبع: https://farsnews.ir/news/14010727000549/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

بخوان:  قاضی‌زاده: آمار شهدای اغتشاشات اخیر هنوز مشخص نیست/ وضع خدمات درمانی ایثارگران رو به بهبود است