افزایش ۳۰ و ۹۹ درصدی ورود گردشگران داخلی و خارجی به مشهد در سال ۱۴۰۱

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402013016297/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D9%88-%DB%B9%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84

وی ادامه داد: در سال گذشته ۷ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۳۶۲ مسافر در فرودگاه مشهد جابجا شده‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد افزایش داشته است.

ایسنا/خراسان رضوی مدیر روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد از افزایش ۳۰ و ۹۹ درصدی ورود گردشگران داخلی و خارجی به مشهد در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

وی در خصوص تغییرات میزان پروازها در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۱ به تفکیک نیز خاطرنشان کرد: نشست و برخاست پروازها در فروردین ماه ۱۸ درصد، اردیبهشت ماه ۵۳، خرداد ماه ۲۷، تیر ماه ۱۴، مرداد ماه ۳۳، شهریور ماه ۵۷، مهر ماه ۲۱ ، آبان ماه ۵ درصد افزایش و در آذر ماه یک درصد، در دی ماه ۴ درصد، در بهمن ماه ۴ درصد و در اسفند ماه نیز یک درصد کاهش داشته است.

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد تصریح کرد: در این مدت ۴۴ هزار و ۱۴۱ پرواز داخلی نشست و برخاست کرده‌اند که نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است. همچنین بیش از ۵ میلیون و ۹۷۵ هزار مسافر داخلی جابه‌جا شده‌اند که‌ این رقم نسبت سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

جعفری در خصوص تغییرات پروازهای خارجی یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ هزار و ۲۹۲ پرواز خارجی در فرودگاه مشهد نشست و برخاست داشته که نسبت به وضعیت مشابه در سال گذشته ۸۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در این مدت بیش از یک میلیون و ۳۷۲ هزار گردشگر خارجی در فرودگاه مشهد تردد داشته‌اند که این تعداد حاکی از رشد ۹۹ درصدی آن نسبت به سال ۱۴۰۰ است.

بخوان:  آخرین جملات یک شهید که با خون خودش امضاء کرد+فیلم

حسن جعفری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جزئیات پروازهای فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: فرودگاه مشهد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۴ هزار و ۴۰۱ پرواز نشست و برخاست داشته که نسبت به سال قبل آن ۱۶ درصد افزایش داشته است.

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد در خصوص تغییرات جابه‌جایی مسافران در این فرودگاه در مدت مزبور به تفکیک عنوان کرد: جابه‌جایی مسافران فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد در فروردین ماه ۷۰، اردیبهشت ماه ۱۳۳ درصد، خرداد ماه ۷۹ درصد، تیر ماه ۶۰، مرداد ماه ۹۰، شهریور ماه ۱۴۲، مهر ماه ۳۸، آبان ماه ۱۰ درصد افزایش و در آذر ماه ۳ درصد، در دی ماه ۳ درصد، در بهمن ماه ۴ درصد و در اسفند ماه نیز ۳ درصد کاهش داشته است.