امسال اعتبار ملی و استانی برای مرمت ابنیه تاریخی نداشته‌ایمایسنا/اصفهان رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تیران و کرون، گفت: امسال هیچ اعتبار ملی و استانی نداشته‌ایم و تنها از اعتبارات سفر رئیس‌جمهور ۶۰۰ میلیون تومان برای مرمت آثار تاریخی اختصاص یافته است.

محسن مظاهری در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعتبارات مورد نیاز برای مرمت آثار تاریخی، اظهار کرد: اعتبارات تخصیصی برای مرمت آثار تاریخی به هیچ وجه کافی نیست، به طوری که امسال تنها ۶۰۰ میلیون تومان برای مرمت قلعه قمیشلو در نظر گرفته شد، در حالی که برای مرمت این بنا نزدیک به ۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با بیان اینکه آثار تاریخیِ نیاز به مرمت در شهرستان تیران و کرون منحصر به قلعه قمیشلو نمی‌شود، گفت: امسال مقرر شده بود از اعتبارات سفر رئیس جمهور ۱۱ میلیارد تومان برای مرمت این آثار تخصیص یابد. بسیاری از آثار تاریخی شهرستان که نیاز به مرمت اساسی دارند و ثبت ملی هم هستند به تدریج و با بارش باران دچار تخریب‌هایی شده‌اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تیران و کرون، تصریح کرد: امسال تا کنون یک‌دهم از اعتبار مورد نیاز مرمت آثار تاریخی تخصیص پیدا کرده است. امسال هیچ اعتبار ملی و استانی نداشته‌ایم و تنها از اعتبارات سفر رئیس‌جمهور ۶۰۰ میلیون تومان برای مرمت آثار تاریخی اختصاص یافته است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401101912384/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85