انتشار «بخور، نخور» شامل خاطراتی از مدافعان بیت‌المال که شهید شدند

خسته و کوفته از مأموریت رسید.
در را که باز کردم، نای داخل شدن را هم نداشت. کوله بارش را از دستش گرفتم. داشت جیب‌هایش را خالی می‌کرد که پرتقالی از جیبش سر درآورد.
از ناراحتی دستش را محکم به پیشانی‌اش کوبید و گفت: باز حواس پرتی کردم!

 در ابتدای خاطرات، وصیت‌نامه شهید به صورت QR قابل مشاهده است.

برشی از کتاب

کتاب «بخور نخور» خاطرات داستانی مدافعان بیت‌المال به قلم محمد حسن‌زاده در ۱۹۹ صفحه با قیمت ۷۰ هزار تومان توسط انتشارات روایت فتح منتشر و روانه بازار نشر شد.

پایان پیام/
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14011201000490/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، کتاب «بخور نخور» مجموعه خاطراتی از شهدای مختلف با موضوع بیت‌المال به همت نشر روایت فتح منتشر شد.