انجمن صبح و محفل شعر ویژه بانوان شاعر فردا آغاز به کار می‌کنند

پایان پیام/


این محفل که از ساعت ۱۰ صبح در محل مؤسسه شهرستان ادب برقرار می‌شود، با حضور شاعران معاصر کشور، همچون نغمه مستشار نظامی،کبری بابایی، افسانه غیاثوند، فاطمه نانیزاد، نفیسه موسوی، علی‌محمد مؤدب، محمدمهدی سیار، میلاد عرفان‌پور و علی داوودی، آغاز به کار می‌کند.این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14011203000662/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF