اگر می‌خواهید جهاد تبیین کنید، حتماً این ۸ سرفصل مهم را بدانید+فیلم

پایان پیام/ 
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14020617000273/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%B8-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، در سه سال اخیر حرف از جهاد تبیین به اشکال و انحای مختلفی صورت می‌پذیرد اما همچنان درباره چگونگی و اولویت‌های آن ابهامات جدی وجود دارد. عظیم ابراهیم‌پور پژوهشگر حوزه انقلاب اسلامی در گفتاری ۸ نکته اساسی درباره چگونگی و بایسته‌های این امر خطیر را بیان می‌کند. او معتقد است که باید از فرمایشات رهبری معظم انقلاب ۸ سرفصل اصلی در جهاد تبیین را استخراج کرده و در راستای آنان جهاد تبیین را پیگیری کنیم. در ادامه گفتار ابراهیم‌پور در این باره را می‌بینید.

 

بخوان:  تازه‌هایی از رضا عطاران، ستاره اسکندری و علی رهبری