ایسنا – درختان یخی – همدان

هوای بسیار سرد و زمستانی طی هفته گذشته میهمان همدانی‌ها بود به گونه‌ای که رحمت خداوند، در ارتفاعات به صورت درختان یخ زده، تصاویری بی‌نظیر برای طبیعت دوستان رقم زد. این تصاویر در منطقه گردشگری عباس آباد همدان گرفته شده است.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401103020633/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86

بخوان:  آمادگی نخبگان شاهد و ایثارگر برای بکارگیری آموخته‌های علمی‌شان در راه نابودی اسرائیل