ایسنا – روستای فرُخد؛ قمصر خراسان

شهرستان مشهد رتبه اول در تولید گل محمدی در استان را داشته و ۲۲۰ هکتار مزارع از شهرستان مشهد به کشت گل محمدی اختصاص یافته است. گل محمدی محصولی است که از زنجیره کاملی برخوردار است و روستای فرخد کانونی است که زنجیره تولید در آن وجود دارد. این روستا به دلیل شهرت در کیفیت گل و گلاب و برگزاری جشنواره‌های متعدد فرهنگی مربوط به برداشت گل و گلابگیری تبدیل به یکی از کانون‌های گردشگری در سطح شهرستان مشهد شده است.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402021811130/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%AF-%D9%82%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86منبع: https://www.isna.ir/photo/1402021811130/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%AF-%D9%82%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86