ایسنا – طبیعت برفی استان گلستان

هر ساله بارش برف در فصل زمستان مناظر زیبایی را در جنگل‌ها و ارتفاعات استان گلستان رقم می‌زند. با وجود دستکاری انسان در طبیعت و گرمایش کره زمین، متاسفانه در سال‌های اخیر بارش برف در این استان بسیار کم شده است.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401113022273/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86