ایسنا – طبیعت برفی دامنه الوند

بارش اولین زمستانی از بامداد جمعه ۲ دی، همدان و کوه الوند را سفید پوش کرد. به دلیل بارش برف ، مه آلودگی و لغزندگی جاده منتهی به دامنه الوند با وسیله نقلیه سخت انجام می شود. ضرورت دارد رانندگان به علت کاهش میدان دید و لغزنده بودن مسیرها به ویژه محورهای کوهستانی با سرعت مطمئنه حرکت کنند و مراقبت بیشتری داشته باشند. رانندگان حتما زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند و از سلامت برف‌ پاک‌کن، چراغ مه شکن، چراغ های عقب و جلو مطمئن شوند و با رعایت سرعت مطمئنه در جاده ها حرکت و از ترددهای غیر ضروری جدا اجتناب کنند.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401100300938/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86