ایسنا – طبیعت زیبای آذربایجان شرقیاستان آذربایجان شرقی در ناحیۀ شمال غربی ایران، در زمان حکومت پهلوی «آذربایجان خاوری» نامیده می‌شد. کلِ محدودۀ این استان را کوه‌ها و ارتفاعات تشکیل می‌دهند. آن، با دو کشور همسایه یعنی ارمنستان و جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد. از سوی دیگر این استان محل اتصال دو رشته کوه اصلی کوه‌های ایران، یعنی البرز و زاگرس است و بلندترین نقطهٔ آن، قلهٔ کوه سهند است. این خصوصیات منحصر بفرد برای استان آذربایجان شرقی آن را برای گردشگران جذاب و قابل توجه کرده است.

طبیعت چهار فصل در آذربایجان شرقی به روایت عکاس ایسنا و روی نگاتیوهای سیاه و سفید به تصویر کشیده شده است. این تصاویر در طول دو سال و در نقاط مختلف این استان مانند «کندوان»، «صوفیان»، بندر «شرفخانه»، مرز «سرو»، کوه «کمر زنوز» و روستای «عنصرود اسکو» با طبیعت بکر و منحصربفردش ثبت شده‌اند.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401102517175/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C