ایسنا – «نوروز ۱۴۰۲» نارنجستان قوام

با فرارسیدن ایام نوروز استان فارس و شهر راز، شیراز همیشه یکی از مقصدهای مهم گردشگری برای مسافران در کشور بوده است. عمارت نارنجستان قوام که یادگار دوران حکومت قاجار می‌باشد این روزها یکی از مهم‌ترین مقصد گردشگران و مسافران نوروزی است.          


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402010200638/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2

بخوان:  یادی از پوپک گلدره/ تصمیم سخت سیما تیرانداز/ «پوست شیر» در ایستگاه پایانی