اینفوگرافیک / بیمارانی که از سفر اربعین منع شده‌اند

گرافیک: نگین نصراللهی


منبع: https://www.isna.ir/news/1402052918539/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

بنابر مصوبه ستاد مرکزی اربعین با توجه به شرایط خاص گرمای هوا، پیاده‌روی اربعین برای برخی بیماران ممنوع است. اینفوگرافیک زیر فهرست بیماری‌هایی است که مبتلایان آن‌ها از سفر به اربعین منع شده‌اند.