اینفوگرافیک / دستورالعمل‌های بهداشتی برای زائران اربعین

هرچند شیوع کرونا در ایام اربعین امسال بسیار کمتر از وضعیت دو سال گذشته است، اما کرونا هنوز تمام نشده است؛ ضمن اینکه بخاطر گرما، ازدحام جمعیت و دلایل مختلف دیگر، لازم است برخی نکات بهداشتی توسط زائران اربعین رعایت شود تا سفر بی‌خطری را تجربه کنند. در این اینفوگرافیک به برخی دستورالعمل‌های بهداشتی برای زائران اربعین که از سوی نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران اعلام شده، اشاره شده است.

منبع داده‌ها: نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران

اینفوگرافیک / دستورالعمل‌های بهداشتی برای زائران اربعین


منبع: https://www.isna.ir/news/1401061612336/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86

گرافیک: پدرام آقایی

بخوان:  کشف سازه‌ای قدیمی‌تر از کاخ گلستان