اینفوگرافیک/مزایای عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای

گرافیک: مهدی برازنده

اینفوگرافیک / مزایای عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای


منبع: https://www.isna.ir/news/1402041408865/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای را موجب تقویت امنیت منطقه‌ای و افزایش تعاملات سیاسی دانسته و نوشته: تسهیل دسترسی به بازار بزرگ کشورهای عضو، دلارزدایی از مبادلات تجاری، رونق بیشتر گردشگری و راه‌های تجاری، تقویت امنیت منطقه‌ای و افزایش تعاملات سیاسی از مزایای عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای است.