باستان‌شناسان جاده ابریشم در موزه ملی ایران

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402032919222/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86مدیر مرکز باستان‌شناسی جاده ابریشم در دیدار از موزه ملی برای انجام مطالعات راه باستانی ابریشم و برگزاری نمایشگاه مشترک با ایران ابراز تمایل کرد.

در این دیدار، باستان‌شناسان «چن دنگ» و «هویکیو شائو» از دانشگاه شمال غربی چین و فریدون بیگلری ـ معاون امور فرهنگی موزه ملی ایران ـ نیز حضور داشتند. هیأت چینی با همراهی و راهنمایی حسن فاضلی، فریدون بیگلری و یوسف حسن‌زاده از باستان‌شناسان ایران و فیروزه سپیدنامه از موزه ملّی ایران بازدید کردند.  

باستان‌شناسان جاده ابریشم در موزه ملی ایران

به گزارش ایسنا، وانگ جیانشین ـ مدیر مرکز باستان‌شناسی جاده ابریشم دانشگاه شمال غربی چین ـ و حسن فاضلی نشلی ـ نماینده تهران در پروژه راه ابریشم ـ در دیدار با جبرئیل نوکنده ـ رییس کل موزه ملی ایران ـ، با اشاره به سابقه‌ همکاری‌های مشترک فرهنگی دو کشور در زمینه موزه و باستان‌شناسی، ضمن برشمردن ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه در زمینه مطالعات راه باستانی ابریشم ابراز امیدواری کردند تا موزه ملی ایران و دانشگاه شمال غربی چین در آینده‌ بتوانند فعالیت‌های مشترکی، از جمله برگزاری نمایشگاه و مطالعات آثار مرتبط با این راه باستانی را انجام دهند.

بخوان:  سردار فدوی: دشمن، امروز هم مانند ۴۴ سال گذشته اشتباه محاسباتی می‌کند