باغ اکبریه کانون گردشگری بیرجند باشد

وی با اشاره به تدبیر استان مبنی بر ورود بنیاد مستضعفان به طرح بهسازی باغ و عمارت اکبریه، بیان کرد: این ابتکار دولتمردان و ایجاد هم افزایی بین دستگاهی، میراث فرهنگی را موظف می‌کند به عنوان ناظر بومی، قوانین، پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هایی که برای حفظ هر میراث ضروری است را رعایت کند که این تحولات و هم افزایی دستگاه‌ها و نهادها باعث رونق بیشتر باغ اکبریه خواهد شد.
 

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر اینکه مراقبت به معنای ایستایی نیست، یادآور شد: مراقبت از میراث فرهنگی به معنای ایجاد اتفاقات خوب در راستای پویا کردن آنهاست.

جلالی ادامه داد: اتفاقی که باید بیفتد این است که با همگرایی همه حوزه ها، صنایع دستی، مناسک، آداب، رسوم، داشته‌های طبیعی و کشاورزی در خدمت یک مکان به معنای باغ اکبریه بیاید.

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090704544/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

مریم جلالی، امروز دوشنبه ۷ آذر در جریان بازدید از نمایشگاه ملی صنایع دستی در بیرجند و در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: باغ و عمارت جهانی اکبریه باید با هم افزایی همه دستگاه‌ها به مرکزی برای تجلی فرهنگی از همه ساحت ها تبدیل شود.

ایسنا/خراسان جنوبی معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: باغ و عمارت اکبریه باید کانون گردشگری بیرجند باشد. 

به گزارش ایسنا، وی، میراث فرهنگی را داشته‌ای عظیم خواند و یادآور شد: همه ما موظف به حفظ و احیای میراث فرهنگی هستیم و نباید بگذاریم هیچ آجری، خشتی، درختی و بنایی که از فرهنگ ما به ارث رسیده، دچار خدشه شود.

بخوان:  عروسک بلاگردان کُردها در چهارشنبه سوری