بزرگداشت نواده فرمانفرمائیان در تهران

به گزارش ایسنا، این مراسم روز پنجشنبه ۱۱ اسفندماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در تهران، خیابان استاد نجات اللهی، نبش ورشو برگزار خواهد شد.

نشست «فضا و حافظه جمعی (مطالعه موردی: خانه اتحادیه» همراه بزرگداشت منصوره اتحادیه (نظام مافی) برگزار می‌شود.

منصوره اتحادیه، در سال ۱۳۱۲ در تهران زاده شد. پدرش علی اتحادیه، فرزند رحیم اتحادیه و مادرش هما فرمانفرمائیان دختر عباس فرمانفرمائیان و نوه عبدالحسین فرمانفرما است. او در سال ۱۳۵۸ از دانشگاه ادینبورگ بریتانیا در رشته تاریخ دکتری گرفت. سپس در سال ۱۳۶۲ مدیر نشر تاریخ شد. او همچنین در دانشگاه تهران تاریخ تدریس می‌کند و کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری در زمینه تاریخ چاپ کرده‌است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401120806076/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

منصوره اتحادیه (نظام مافی)، سعید ایزدی، سیدمحمد بهشتی، یاسر جعفری و نعمت‌الله فاضلی از سخنرانان مراسم هستند.

کتاب سایه‌سار مهربانی، ستایش میلاد و کارنامه منصوره اتحادیه نظام مافی از مصطفی زمانی‌نیا درباره او منتشر شده‌ است.
«پیدایش نشر تاریخ و تحول احزاب سیاسی در مجلس سوم»، «گوشه‌هایی از روابط خارجی ایران (۱۲۸۰–۱۲۰۰) هجری قمری، «تاریخ غفاری» (همکاری با سیروس سعدوندیان)، «خاطرات و اسناد حسینقلی خان نظام‌السلطنه مآفی»، «گزیده‌ای از مجموعه اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما»(همکاری با سیروس سعدوندیان)، «نامه‌های یوسف مغیث‌السلطنه»، «سیاق عشیرت در عصر قاجاریه»، «مرآت البلدان – اعتماد السلطنه»، «سقوط ساسانیان: فاتحان خارجی، مقاومت داخلی و تصویرِ پایانِ جهان» (همکاری با تورج دریایی، فرحناز امیر خانی، روزبه زرین‌کوب)، «اینجا طهران است…: مجموعه مقالاتی درباره طهران ۱۳۴۴–۱۲۶۹ه‍.ق»، «خاطرات تاج‌السلطنه» (همکاری با سیروس سعدوندیان)، «آمار دارالخلافه تهران: اسنادی از تاریخ اجتماعی تهران در عصر قاجار» ( به کوشش سیروس سعدوندیان، منصوره اتحادیه)، «سری کتاب‌های از روزگار رفته حکایت…» (همکاری با مصطفی زمانی‌نیا، بهمن فرمان، محمدولی فرمانفرماییان)، «نفت چیاسرخ کرمانشاه: منتخبی از اسناد حکومتی عبدالحسین میرزا فرمانفرما ۳۲–۱۳۱۹ ق،» به همراه اسماعیل شمس و سعید روحی، «حکومت کرمانشاهان»، به همراه اعظم غفوری، «پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت، دوره‌های یکم و دوم مجلس شورای اسلامی» و «شیوه تاریخ‌نگاری» از جمله آثار منصوره اتحادیه است.

بخوان:  خلیج‌فارس از قاب جزیره کیش