به صدا درآمدن سوت قطار گردشگری لرستان بعد از ۱۵ ماه وقفه


مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از به صدا درآمدن سوت قطار گردشگری لرستان بعد از ۱۵ ماه وقفه خبر داد.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401073017018/%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87منبع: https://www.isna.ir/news/1401073017018/%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87
بخوان:  دسته نابینایان در حرم حضرت عباس(ع) عزاداری کردند+فیلم