ترتیل صفحه 595 قرآن/ سوگند‌های خدا برای حقیتی مهم+فیلم، متن و مفاهیماین مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14010818000807/%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-595-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%86%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85

پایان پیام/


خبرگزاری فارس- گروه قرآن و فعالیت‌های دینی: امام علی (ع) می‌فرمایند: «اَلبَیتُ الَّذی یُقرَآُ فیهِ القُرآنُ وَ یُذکَرُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فیهِ تَکثُرُ بَرَکَتُهُ وَ تَحضُرُهُ المَلائِکةُ وَ تَهجُرُهُ الشَّیاطینُ» خانه‌ای که در آن قرآن خوانده شود و خدا را به یاد آرند، برکتش فزونی یابد و فرشتگان به آن خانه درآیند و شیاطین از آن دوری جویند. (اصول کافی ۲/۶۱۰)

 

در ادامه تلاوت ترتیل صفحه 595 قرآن کریم شامل سوره‌های شمس و لیل با صدای شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.

 

 

بخوان:  تنها کتیبه چوبیِ صحیفی جوهری در اصفهان