ترتیل صفحه 82 قرآن/ اسلام و برده‌داری+فیلم، متن و مفاهیم

 

 

پایان پیام/
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14011129000462/%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-2-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85

در ادامه تلاوت ترتیل صفحه ۸۲ قرآن کریم شامل آیات ۲۴ تا ۲۶ سوره مبارکه نساء به همراه مفاهیم آیات با صدای مرحوم منشاوی تقدیم می‌شود.