تصاویر اختصاصی/ ماجراهای ادامه‌دار نرگس آبیار، «سووشون» و بناهای تاریخی شیراز!‌

تصویربردار: محمدرضا دهداری / تدوینگر: جواد علیزاده


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102517236/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C البته مسعود منیعاتی رئیس انجمن میراث فرهنگی فارس تاکید دارد که به عنوان یک نهاد مردمی، روی بناهای تاریخی که به عنوان لوکیشن‌های این سریال خانگی انتخاب شده‌اند، نظارت دارند  و امیدوارند که با پایان تصویربرداری‌ها سازه‌های الحاقی موقت جمع‌آوری و هیچ آسیبی به این بناها وارد نشده باشد.

تصاویر اختصاصی/ ماجراهای ادامه‌دار نرگس آبیار، «سووشون» و بناهای تاریخی شیراز!‌

اواخر سال گذشته نرگس آبیار، برای ساختِ سریال خانگی «سووشون» به شیراز رفت، نخستین لوکیشن «باغ عفیف‌آباد» بود؛ با انتشار تصاویری از احداثِ سازه‌ای موقت در فضای داخلی بنا، انتقادها به سمت او نشانه رفت با این وجود او کار خود را پیش برد. لوکیشن بعدی سریال یعنی «ارگ کریمخانی» نیز برای چند روز به روی مردم بسته شد و پس از آن نوبت به عمارت تاریخی «نصیرالملک» رسید، اقدامی که بار دیگر اعتراض فعالان میراثی را برانگیخت و حالا به نظر می‌رسد هنوز داستانِ سوگِ سووشون در بناهای تاریخی ادامه دارد.