تصاویر تابوت فراعنه در اراضی اشغالی، مصری‌ها را خشمگین کرد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402030201337/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

انتشار تصاویری از تابوت‌های مربوط به فراعنه مصر در یک مرکز سی تی اسکن در اراضی اشغالی و نحوه انتقال آنها بحث برانگیز شده است.

علی رغم انتشار این تصاویر اما مومن عثمان، رئیس بخش موزه‌ها در شورای عالی آثار باستانی وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر آنچه در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر انتقال تابوت فراعنه از موزه مصر به اسرائیل برای انجام سی تی اسکن در حال دست به دست شدن است را تکذیب کرد.

وی همچنین از تمامی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی خواست دقت و عینیت در انتشار اخبار را مورد توجه قرار دهند.

روسیا الیوم در این باره سعی کرد با مقامات وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر ارتباط برقرار کند تا واقعیت این تصاویر، نحوه انتقال این تابوت‌ها به اسرائیل و اینکه آیا مصر خواستار بازگرداندن آنها خواهد شد را روشن کند؛ اما تلاش‌های آن بیهوده بوده است.

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، روش ساخت تابوت مذکور به هزاران سال پیش باز می‌گردد و قدمت آن به حدود ۹۵۰ سال قبل از میلاد می‌رسد و متعلق به خواننده تشریفاتی یکی از خدایان مصری است.

مؤمن عثمان اعلام کرد که آنچه در مورد این تابوت‌ها منتشر شده کاملاً نادرست است و هیچ اثری برای بررسی یا مطالعه از مصر خارج نشده است.

به گزارش ایسنا، سایت شبکه روسیا الیوم در این باره اعلام کرد: انتشار تصاویری از تابوت فراعنه در یک مرکز سی تی اسکن در اسرائیل منجر به حالتی از خشم و ناراحتی در میان مصری‌ها شده است.

بخوان:  ترتیل صفحه 81 قرآن/ محرم و نامحرم+فیلم، متن و مفاهیم