تعطیلی سینما و تئاتر و خبری از «آخرین تولد» نوید محمودی

ثبت قرارداد اکران فیلم سینمایی نوید محمودی، تعطیلی سینماها و تئاتر در ایام عاشورا و تاسوعای حسینی، جدیدترین مصوبات شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی، همکاری صادق آهنگران و دولتمند خالف، اجرای حمید متبسم در هلند، تناقض‌هایی درباره تعرض به کوشک قاجاری و خطر گردشگران برای آکروپولیس از اخبار فرهنگی هنری یکم مردادماه بود.


منبع: https://www.isna.ir/news/1402050100702/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C

بخوان:  نامگذاری اشتباه «رباط آبگینه» به «شرف» موجب نادیده گرفتن تاریخ آن شده است