تعطیلی واحدهای اقامتی در صورت تقاضای آنان ادامه خواهد داشت

وی در خصوص تعداد هتل‌های متقاضی تعطیلی گفت: ۳۰ هتل، ۲۷ میهمانپذیر و ۲۹ هتل آپارتمان متقاضی تعطیلی بودند و هنوز هم بازگشایی نشده‌اند.

محمود مادرشاهیان در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تعطیلی واحدهای اقامتی مشهد اظهار کرد: ما نمی‌توانیم هتل‌ها را تعطیل کنیم و تنها هتل‌هایی که میهمان کمتری داشتند و یا مسافر نداشتند، به صورت داوطلبانه اعلام تعطیلی کردند.

ایسنا/خراسان رضوی رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی گفت: به علت اینکه در حال حاضر فصل فعالیت هتل‌ها نیست، فعالیت آن دسته از هتل‌های مشهدی که داوطلب تعطیلی بودند، برای کمک به تامین پایدار انرژی متوقف شد. با توجه به اینکه تا ۱۲ بهمن ماه برودت هوا در مشهد و استان ادامه دارد، در صورت تقاضای هتل‌ها این تعطیلی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: البته هتل‌هایی که میهمان دارند و رزرو در آن‌ها نیز انجام شده، تعطیل نخواهند شد چرا که این تعطیلی به زائران و اسکان آن‌ها آسیب وارد می‌کند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110201480/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

مادرشاهیان تصریح کرد: در خراسان رضوی نمی‌توان هیچ هتلی را تعطیل کرد و این تنها در صورتی امکان‌پذیر است که هتلدار داوطلب این تعطیلی باشد. طی ماه گذشته به علت بردوت هوا نزدیک به ۱۰۰ هتل، هتل‌آپارتمان و میهمان‌پذیر درخواست تعطیلی داشتند و برای کمک به مصرف انرژی واحدهای خود را تعطیل کردند.

مادرشاهیان در مورد اقامت رایگان مسافران در راه مانده دی ماه تصریح کرد: به دلیل برودت هوا در دی ماه تعدادی از هتلداران برای سه شب هتل‌های خود را در اختیار مسافران قرار دادند و در مصرف بهینه انرژی نیز همکاری‌ کامل داشتند.

بخوان:  فراخوان نخستین جایزه کتاب سال خانواده و جمعیت، منتشر شد

مادرشاهایان در مورد استفاده از سوخت جایگرین در هتل‌های مشهد نیز اظهار کرد: در حال حاضر تا حدودی سوخت جایگزین این اماکن تامین شده اما میزان آن ۱۰۰ درصد نبوده است. در همین راستا معاونت زیارت استانداری و جامعه هتلداران هر ۲ در حال پیگیری تامین گازوئیل برای هتل‌ها هستیم. اگر تامین سوخت به صورت ۱۰۰ درصدی انجام شود، می‌توانیم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از هتل‌ها را به چرخه استفاده از سوخت جایگزین بازگردانیم.

وی در خصوص بهینه انرژی در هتل‌ها یادآور شد: اغلب هتل‌ها در مشهد ژنراتور دارند و در دی ماه به علت برودت هوا از آن‌ استفاده کرده تا مصرف برق شهری را کمتر کنند. در ایام سرد مشهد حدود ۵۰ واحد اقامتی از ژنراتورهای خود برای تولید برق استفاده کردند تا از این طریق بتوانند به پایداری شبکه انرژی نیز کمک کنند.