توصیه آقامجتبی تهرانی برای پایان ماه رجب: از خدا مغفرت، هدایت و همه حاجات‌ را بخواهید+فیلماین مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14011130000641/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%87

پایان پیام/


این استاد اخلاق تصریح کرد: در این ماه اولیای خدا پیوندشان را با خدا قوی کردند. امّا ما چه کردیم؟ باید بگوییم: خدایا! ما را ذیل عنایت اولیایت یعنی آن کسانی که به تو رسیدند، مشمول لطف خاصّ خودت کن. ما را از رحمت‌ها و مغفرت‌هایی که در این ماه نصیب اولیایت کردی، محروم نکن! لذا باید تمام لحظات این ماه را قدر دانست. از خدا مغفرت، هدایت و همه حاجات‌مان را بخواهیم.

آقامجتبی تهرانی گفت:  یک زمانی این را گفتم که حتّی در بین ماه‌ها، ماه رجب، ماه برآورده شدن حاجات است. این معنا تنها در دین اسلام نیست؛ بلکه در جاهلیّت هم معتقد بودند که ماه رجب، ماه برآورده شدن حاجات است. ماه رجب ماهی است که در تمام اعصار و قرون این قدر ارزشمند و باعظمت بوده است.

 

در روزهای پایانی رجب چه کنیم؟

رجب، شهر الله است

به گزارش خبرنگار حوزه مسجد و هیأت خبرگزاری فارس، مرحوم آیت‌الله آقامجتبی تهرانی، استاد اخلاق در یکی از سخنرانی‌هایش به مناسبت ماه رجب اظهار داشت: به حسب ظاهر آخر ماه رجب است. آنچه در روایات داریم، ماه رجب شهر الله اکبر است؛ ماه بزرگ خداوند است.

فیلم این سخنرانی را اینجا مشاهده کنید:

وی ادامه داد: پیغمبر اکرم (ص) می‌فرماید رجب، شهر الله است و شعبان ماه من است و رمضان ماه امّت من است. بعد در روایتی ماه رجب را «اَصَبّ» می‌نامند؛ چرا که در این ماه، رحمت خداوند بر امّت بسیار می‌بارد. مغفرت الهی در این ماه است. خصوصیّت ماه رجب در این است.

بخوان:  تَرَک‌های «بقعه بی‌بی شهربانو» معطل یک تصمیم!