ثبت دزفول و کاشان در شورای جهانی صنایع دستی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد که دزفول به عنوان شهر جهانی کپوبافی و کاشان به عنوان شهر جهانی منسوجات سنتی در شورای جهانی صنایع دستی ثبت شدند.

ضرغامی با بیان اینکه ثبت جهانی کاشان قبل از آنکه یک امتیاز محسوب شود، یک مسئولیت است، گفته است: جهانی شدن یعنی افزایش مسئولیت برای تقویت رویکرد توسعه، افزایش کارگاه ها، گسترش آموزش، اشتغال، عمومی سازی و پایدار کردن این پایگاه در سطح بین الملل.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402052516225/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C

به گزارش ایسنا، عزت الله ضرغامی، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن اعلام این خبر، در حساب کاربری‌اش گفته توضیح داده است: شورای جهانی صنایع دستی، دو شهر دزفول و کاشان را به عنوان شهر جهانی کپوبافی و شهر جهانی منسوجات سنتی به ثبت رسانید. بازرسی های دقیق ارزیابان، تکمیل مستندات، بررسی‌های میدانی و … پشتوانه این رویداد مبارک هستند.

بخوان:  ماجرای قدیمی‌ترین عکس از مدینه که 143 سال پیش ثبت شد