جانباز 70 درصد «رمضانعلی کارگران بافقی» به یاران شهیدش پیوستاین مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14020322000508/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2-0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA

پایان پیام/


رمضانعلی کارگران بافقی در دفاع مقدس بارها به جبهه‌های حق جهت دفاع از دین و انقلاب اسلامی اعزام شد و در سال ۱۳۶۷در عملیات بیت‌المقدس ۴ در شاخ شمیران شرکت و در آن عملیات هر دو پای خود را تقدیم اسلام و انقلاب اسلامی کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، «رمضانعلی کارگران بافقی» جانباز ۷۰ درصد، پس از سالها تحمل درد و رنج مجروحیت، به قافله شهدا پیوست.

بخوان:  توضیحات باقری درباره حواشی مواجهه نقدعلی و ضرغامی