جان فدا| واکنش جان کری به غرغر وزرای خارجه عرب: بروید 100 مدال به ژنرال قاسم سلیمانی بدهیداین مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14011010000517/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%7C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%BA%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-00-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84

وزیر خارجه سعودی، وزیر خارجه بحرین، کویت، امارات و بقیه هر کدام به نوبه خود به جان کری غر می‌زدند و حرفشان این بود که شما ما را به ایرانی‌ها فروختید.

به گزارش گروه حماسه و مقاومت خبرگزاری فارس، حتی دشمنان هم به نقش و تأثیر حاج قاسم در تأمین امنیت منطقه واقف بودند، در ادامه روایت یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان را در این رابطه بخوانید:

پایان پیام/


در حین صحبت‌ها، ناگهان جان کری عصبانی شد. او پوشه‌ای که دستش بود را محکم روی زمین کوبید و خطاب به اعراب گفت: همه شما یک نفر مثل ژنرال قاسم سلیمانی ندارید که بیاید با تروریسم بجنگد! شما همه نشستید که آمریکایی‌ها یا ایرانی‌ها بروند برای شما خون بدهند! کسی که امنیت را در کشورهای شما استرلیزه کرده و به شما حیات سیاسی بخشیده، ژنرال سلیمانی و ایران است. تازه دارید به من انتقاد می‌کنید؟ شما هر کدامتان باید بروید ۱۰۰ مدال به ژنرال سلیمانی بدهید که کشورهایتان را برای شما نگه داشته است.

در مقطعی که آمریکایی‌ها در مسأله برجام به ایران نزدیک شده بودند، جلسه‌ای با حضور جان کری وزیر وقت خارجه آمریکا و وزرای خارجه عرب برگزار شد. طی جلسه، وزرای عرب شروع به نق زدن کردند.

بخوان:  داستان لوتی‌ها در ایران؛ از «چغاله‌مشدی» تا «باباشمل»!