جشن میلاد حضرت مسیح (ع) در کلیسای مریم مقدس

در طول سال‌ها اما ارامنۀ ارتدوکس همچنان بر اعتقاد خود پابرجا ماندند و این مراسم را ششم ژانویه برگزار می‌کنند. در این مراسم که امسال نیز در برخی از کلیساها برگزار شد، علاوه بر اجرایِ مراسمِ عشای ربانی و به جای‌اوردن آداب مذهبی، صلیبی به نشانۀ غسل تعمید مسیح (ع) در آب انداخته و دعاهای مخصوصِ تبرک آب و شفا بخشیدن بیماران و پاک شدن گناهان خوانده شد.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401101610270/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3

منابع پژوهشی قدیمی‌ترین روزِ تولد حضرت مسیح (ع)‌ را ششم ژانویه ثبت کرده‌اند؛ کلیساها از ابتدا تا اواسط قرن چهارم میلادی روز ششم ژانویه را به‌عنوان روز میلاد مسیح (ع) جشن می‌گرفتند، اما در اواخر قرن چهارم میلادی مشاهده شد که جشن باستانی تولد خدای خورشید (میترا) در روز ۲۵ دسامبر برگزار می‌شود و مردم در مراسم مختلف بزرگ‌داشت این خدای باستانی شرکت می‌کردند؛ در آن زمان، اسقف روم برای خنثی کردن آداب تولد میترا، زادروز مسیح(ع) را به ۲۵ دسامبر منتقل و جشن غسل تعمید مسیح را در روز ششم ژانویه ابقا کرد و به‌تدریج تمام کلیساها از این امر پیروی کردند.