حمام تاریخی برزُک چشم انتظار مرمت

حمام تاریخی برزُک مربوط به دوره صفویه، توسط فردی به‌نام سیدحسن کاشانی احداث شده ‌است. وی برای گودبرداری این حمام، ۱۰ متر زمین را حفر و این کار یک سال به طول انجامیده و بعد از ۷ سال ساخت حمام به پایان رسیده‌ است. در ساخت این حمام از ستون‌های سنگی تراشیده شده یکپارچه استفاده شده و برای برپا کردن ستون‌ها و محکم‌کاری پایه‌ها از سرب و ساروج استفاده شده است. حمام دارای دو خزینه، دو حوضچه به‌نام استک و دو تخته سنگ برای نماز خواندن است. در حال حاضر مرمت این حمام به‌صورت نیمه‌کاره رها شده‌ و چشم انتظار پرداخت اعتبارات از سوی ارگان‌های مرتبط است.  این اثر تاریخی در تاریخ ۲۴ / ۸ / ۸۵ به شماره ۱۶۲۱۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401083020896/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DA%A9-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AAمنبع: https://www.isna.ir/photo/1401083020896/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DA%A9-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA