«حیاتنا الحسین» شعار اربعین ۱۴۰۲ شد

به گزارش ایسنا، در اطلاعیه این کمیته آمده است: معتقدیم که سیره و سلوک امام حسین(ع) همانند حیات پر بار و برکت نبوی در همه عرصه‌ها، ظرفیتی بی بدیل، برای آفرینش و ارائه زیست متعالی است. از این رو لازم است به عنوان پیش‌نیاز اصلی و مهم این حرکت، سلوک و سیره و راه و آرمان امام حسین(ع) عقلانی، درست و شایسته تبیین و ترویج شود تا سراج روشن این حرکت و راه امید آفرین باشد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402033020038/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B4%D8%AFکمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین در راستای امر فرهنگی خود شعار اربعین سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. براین اساس «حیاتنا الحسین» شعار اربعین ۱۴۰۲ شد.