“خانه لرزاده” به اتاق فکر شهرسازی و معماری تهران تبدیل می‌شودمعاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تحویل خانه استاد لرزاده با عنوان “خانه معمار” به شورای راهبردی خبر داد و گفت: این خانه، به اتاق فکری بــه منظــور تــرویج معمــاری ایرانــی – اســلامی و نجات شهر تهران از ناهنجاری های معماری و شهرسازی تبدیل می شود.

به گزارش ایسنا، اولین جلسه هیات موسس خانه معمار با حضور مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، وحید رضا محمدی انارکی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، محمد مهدی عسگرپور مدیرعامل خانه هنرمندان، محمدرضا بمانیان و مهدی حمزه نژاد نمایندگان دانشگاهی به عنوان اعضاء و حامد سلیمی مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران برگزار شد.

حمیدرضا صارمی در ابتدای این جلسه با اشاره به ارزش میراثی خانه «استاد لرزاده» که جزو آثار ثبت شده ملی، قرار دارد، گفت: تبدیل این بنا، به خانه معمار با توجه به سوابق درخشان استاد در امر مقدس مسجد سازی و با هدف توسعه معماری اصیل ایرانی – اسلامی به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است.

وی با اشاره به این مصوبه ادامه داد: از جمله اهداف این پروژه می توان به  ایجاد فضایی شایسته و مناسب برای تعامل علمی و هنری جامعه معماران، تامین فضاهای مکمل برای تسهیل روند فعالیت های علمی، پژوهشی و نظری در حوزه معماری ایرانی- اسلامی، بهره برداری از امکانات مجموعه به منظور حفظ و احیاء باغ – موزه استاد لرزاده، ایجاد مکانی به منظور معرفی آثار استاد لرزاده و سایر معماران بنام و برجسته ایرانی و بهره برداری از خانه معمارتوسط خانه هنرمندان ایران و انجمن های تخصصی معماری و شهرسازی اشاره کرد.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: منظور از خانه معمار، مکانی برای شناسایی و تقویت معماری ، مطالعه شاخص های توسعه با تاکید بر جایگاه معماری در جامعه، ایجاد انگیزه مناسب برای بروز خلاقیت ها و نمونه سازی آثار معماری و شناخت هویت ملی در معماری است.

صارمی ادامه داد: بر این اساس شهرداری تهران موظف شده است، این بنا را برای بهره برداری با کاربری فضای نمایشگاهی، موزه و کتابخانه معماری (ترجیحاً آثار معماری ایرانی –اسلامی و استاد لرزاده) تجهیز کند.

وی افزود: خانه معمار دارای دو رکن  هیات موسس و شورای راهبردی است که هیات موسس آن متشکل از معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به عنوان رئیس، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران یا نماینده تام الاختیار ایشان، مدیر عامل خانه هنرمندان ایران، شهردار منطقه ۷ یا نماینده تام الاختیار وی به عنوان اعضاء و رییس شورای اسلامی شهر تهران به عنوان ناظر در آن حضور دارند. هیات موسس می بایست بر اساس ماده ۱ تا ۶ مصوبه نسبت به آماده سازی و راه اندازی «خانه معمار» اقدام کرده و آن را به شورای راهبردی خانه معمار تحویل دهد.

صارمی با بیان اینکه امروز این خانه توسط هیات موسس به شورای راهبردی تحویل می شود، اظهار داشت: شورای راهبردی نیز از معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مدیر عامل خانه هنرمندان ایران، نماینده انجمن معماران ایران و نمایندگان دانشکده های معماری و شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علم و صنعت و دانشکده هنر تهران متشکل شده است و رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز به عنوان ناظر در این شورا حضور دارند. شورای راهبردی می تواند در جلسات خود، از نمایندگان سایر تشکل های صنفی مربوط به حوزه معماری و شهرسازی بدون حق رأی دعوت کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص وظایف شورای راهبردی گفت: این شورا می بایست پس از تحویل خانه، نسبت به تعیین رئیس و سیاست گذاری و راهبری خانه معمار اقدام کند. همچنین ایجاد مرکز تدوین و تبیین معماری سنتی ایرانی- اسلامی، پیش بینی بودجه سالانه و ارائه به شهرداری تهران، ارائه پیشنهاد در راستای بهبود کیفیت معماری شهر تهران به مراجع ذیصلاح، ایجاد کانون صاحب نظران و دوست داران معماری ایرانی – اسلامی و امکان سنجی جهت استفاده از ظرفیت های بنا برای کاربری آموزشی و ایجاد مدرسه عالی هنر و معماری از دیگر وظایف شورای راهبردی خانه معمار است.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت حفاظت و صیانت از آثار ارزشمند معماری و هنر ایرانی اضافه کرد: اکنون که شهرهای ما با چالش نفوذ فرهنگ غربی در معماری و شهرسازی، مواجه هستند، برای هویتمند شدن شهر و بناهای آن بیش از همیشه نیازمند بازگشت به هنر و هویت اصیل ایرانی هستیم، هنری که از دیرباز زبان زد جهانیان بوده است.

نمایش آثار استاد لرزاده در خانه معمار با استفاده از تکنولوژی روز

در ادامه جلسه، مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده برای آغاز به کار« خانه معمار»، گفت: آنچه در این مصوبه برای ما بسیار اهمیت دارد، توسعه و شناساندن معماری ایرانی – اسلامی است. استاد لرزاده نیز از جمله افرادی است که در این حوزه فعالیت های زیادی داشته و از جمله آثار برجسته ایشان می توان به مسجد اعظم قم، مسجد امام سجاد (ع) در خیابان جمهوری و همچنین کاخ هایی با هنر بی نظر معماری اشاره کرد.

وی ادامه داد: یکی از پیشنهادات ما این است که تمام آثار معماری استاد را بتوان به صورت فیلم، عکس، پلان و نقشه ها گردآوری کرد و با استفاده از تکنولوژی روز در همین خانه به نمایش گذاشت تا بتوان روش ها و تکنیک های ایشان را مورد بررسی قرار داد و از آن بهره برد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به کارکرد اصلی خانه معمار اظهار کرد: خانه معمار باید مانند یک خانه فکر باشد که متخصصان و حرفه مندان در آن گرد هم آیند و وضعیت ناهنجار کنونی معماری و شهرسازی را مورد بحث و بررسی قرار دهند و چاره ای برای آن بیندیشند و ایده های مورد تایید، به دانشگاه ها برود و روی آن ها کار تخصصی صورت گیرد و ترویج شود و به شهرداری نیز کمک کنند.  

سپس، سایر اعضاء هیات موسس نیز در این جلسه به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.  

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پایان به بیان مصوبات این جلسه پرداخت و گفت: مقرر شد، جمــع آوری، گــردآوری و نمــایش آثــار معمــاری اســتاد لــرزاده جهــت فرهنگ ســازی و تــرویج معمــاری ایرانی – اسلامی و تشــکیل اتــاق فکــر در خصــوص معمــاری ایرانــی – اســلامی بــا حضــور صــاحبنظران بــه منظــور تــرویج و آموزش معماری در دانشگاه های کشور در دستور کار شورای راهبردی قرار گیرد.

بنا براعلام  روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، بر اساس این گزارش، خانـه اسـتاد لـرزاده بـا عنـوان «خانـه معمـار» جهـت توسـعه معمـاری ایرانـی – اسـلامی و بهره بـرداری متناسـب بـا ارزش هـای آن بـه صـورت رسـمی بـه شـورای راهبـردی تحویـل شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102617851/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF