خلیج‌فارس از قاب جزیره کیش

اما یکی از مهمترین عللی که ۱۰ اردیبهشت را روز ملی خلیج‌فارس نامگذاری کردند، اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس بوده است، به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، چند سال گذشته این روز را در تقویم رسمی کشور به ثبت رساند. این گزارش تصویری همزمان با این روز از آب‌های خلیج‌فارس در جزیره کیش ثبت شده است.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402021005543/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4

«خلیج‌فارس»‌، آبراه استراتژیک و پراهمیتِ آسیای غربی و منطقهٔ خاورمیانه، به مساحت ۲۳۷٬۴۷۳ کیلومتر مربع و به عمق حدود ۹۰ متر است که پس از خلیج مکزیک و خلیج هادسون، سومین خلیج بزرگ جهان محسوب می‌شود. هشت کشور در اطراف خلیج فارس قرار گرفته‌اند که سواحل شمالی آن تماماً در جغرافیای سیاسی ایران قرار دارد و به دلیل وجود منابع سرشار نفت و گاز در خلیج فارس و سواحل آن، این آبراهه در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای مهم و راهبردی به شمار می‌آید.

بخوان:  پای درس آقا| شیعه و سنّی از تفرقه بر حذر باشند!