درباره عقوبت دنیا پرستان در صفحه 223 قرآن بخوانید+فیلم، متن و مفاهیماین مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14020526000600/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-223-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85

پایان پیام/


 

 

خبرگزاری فارس- گروه قرآن و فعالیت‌های دینی: پیامبر (ص) می‌فرمایند: «مَن عَلَّمَ آیَةً فی کِتابِ اللهِ تَعالی، کانَ لَهُ اَجرُها ما تُلِیَت» هر که آیه‌ای از کتاب خدا را به دیگری بیاموزد، پاداش آن آیه، تا زمانی که خوانده می‌شود به او نیز می‌رسد. (مستدرک الوسائل ۴/۲۳۵)