دلایل کم‌طاقتی انسان در سختی‌ها را در صفحه 209 قرآن بخوانید+فیلم، متن و مفاهیم

 این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14020511000571/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-209-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88

 

در ادامه تلاوت ترتیل صفحه ۲۰۹ قرآن شامل آیات ۷ تا ۱۴ سوره مبارکه یونس باصدای شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.

پایان پیام/ ت ۷