دولت ژاپن استعفا کرد – ایرنا

ژاپن با معضل‌های اقتصادی پس از دوران همه گیری ویروس کرونا مواجه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84849087/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

نخست وزیر ژاپن ابراز امیدواری کرد تغییر نفرات که برخی از آنها از چهره‌های معروف بودند منجر به ایجاد دولتی باثبات برای درازمدت شود و دربرابر آنچه وی “بزرگترین چالش پس از دوران جنگ ” نامیده از همه گیری ویروس کرونا تا جنگ اوکراین و افزایش تنش‌ها در تنگه تایوان مقاومت کند. 

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه خبری «کیودو»، «فومیو کشیدا» نخست وزیر ژاپن با توجه به کاهش محبوبیت دولتش به پاره‌ای اصلاحات و تغییرات در اعضای کابینه و افراد اجرایی حزبش  تن داد و با درنظر گرفتن ترور «شینزو آبه» نخست وزیر سابق هرگونه ارتباط دولت  با گروه‌های مذهبی را قطع کرد.

باوجود این وی «هیروکازو ماتسونو » را که رئیس کابینه،«یوشیماسا هایاشی» وزیرامورخارجه و «شونیچی سوزوکی» وزیر دارایی را در سمت‌هایشان ابقا کرد.