رباعی محسن کاویانی به مناسبت روز شهدای مدافع حرم و خبرنگاران

درجهانی که حیله دشمن
زده دائم نقابِ دلسوزی
چه خبرها که ظاهراً صلحند
غرقِ افکارِ آتش افروزی

پایان پیام/


و زمان را عقب ببَر شاعر
ببر آنجا که کاروان می‌رفت
عصرِ روزِ دهم همانجا که
خبرِ خون به آسمان می‌رفت

روی موجِ خبر چه دریاوار
کارِ مردانِ مرد تضمینی است
چه شهیدان زنده‌ای دارند
بِینشان بی شمار آوینی ستاین مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14020518000394/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

کربلا تا هنوز هم جاریست
از خبرها هنوز لبریز است
بر علیهِ حقیقتِ مظلوم 
تیغِ تبلیغِ دشمنان تیز است

زینب آن که خطابه‌اش انداخت
به تنِ کاخِ ظلم لرزش را
زینب آری همان که عُشاقَش 
سَر بُریدند جهل داعش را

در جهانِ خبرگزاری‌ها
زینبیون طلایه دارانند
پاسدارانِ مسلکِ زینب
شک ندارم خبرنگارانند

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، محسن کاویانی شاعر جوان کشورمان به مناسبت روز خبرنگار و شهدای مدافع حرم رباعی سروده است که باهم می‌خوانیم.

بعدِ طوفانِ کربلا ، دائم
جنگِ دشمن فقط روانی بود
در زمانِ رسانه‌های دروغ
کارِ زینب خبر رسانی بود

رفت اسمِ مدافعانِ حرم
چه غریبانه در دلِ اخبار
سایت‌های دروغگو گفتند
به شهیدان مدافعِ بشار

قاصدک ها همیشه مظلومند
جسمشان رفته و خبر مانده
از برایِ چنین دلیرانی
حسن باقریست فرمانده

قار قارِ کلاغ‌ها یعنی
به خبرها دروغ می‌بندند
قاصدک‌ها همیشه مظلومند
قاصدک‌ها به مرگ می‌خندند

زینب آمد به معرکه گَرچه 
دورِ او را ستَم محاصره کرد 
کربلا را رَسا و بی سانسور
او به گوشِ جهان مخابره کرد

بخوان:  شناسایی قبرهای ۵ متری در یک گورستان

جمله محسنِ خزایی را
باید اینجا به خطِ ثلث نوشت
جمله‌ای که همیشه پابرجاست:
«هست جایِ خبرنگار بهشت»

عمرو عاصان ز خطبه خوانی او
ترسشان شد که باز صفین است
خطبه خواند و دروغ عریان شد
این دقیقا جهادِ تبیین است

غرقِ اخبارِ کذب و وارونه
راهِ مردم به ناکجایی بود
آنچه در این غبار بالا رفت
پرچمِ محسنِ خزایی بود

هرکجایی که کربلا برپاست
رسمِ زینب خبررسانی هاست
باغِ سرخ قیام عاشورا
جایِ هادیِ باغبانی هاست