رقابت ۵۵۰۰ داوطلب گردشگری در روز جمعه

تمام فرایندهای مربوط به آزمون گردشگری در سامانه آزمون جامع به آدرس edutourism.mcth.IR انجام می‌شود و تمام فراگیران می‌توانند نتایج مربوط به این آزمون را از روز یکشنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ از همین سامانه دریافت کنند.

همچنین طبق سال‌های گذشته استان تهران با بیشترین متقاضی به تعداد ۱۱۲۸ نفر و استان‌های خراسان رضوی ۶۷۵ نفر، فارس ۳۸۱ نفر و اصفهان ۳۵۶ نفر در صدر جدول آمار شرکت‌کنندگان آزمون گردشگری قرار گرفته‌اند.

در این آزمون ۵۴۵۳ داوطلب در هفت دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان ایرانگردی جهانگردی، راهنمایان طبیعت‌گردی، راهنمایان زمین گردشگری، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری، کارشناس ارزیابی طرح تطبیق ضوابط تأسیسات گردشگری و مدیرفنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری به صورت مجزا و در ساعات تعیین شده به سنجش اطلاعات و آموخته‌ها در طول دوره خود خواهند پرداخت.

بیشترین آمار شرکت‌کنندگان به دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی با تعداد ۱۸۶۸نفر، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی ۱۳۳۰ نفر، مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری ۱۰۶۱نفر، راهنمایان طبیعت‌گردی ۹۵۰نفر، کارشناس ارزیاب طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری ۱۷۴ نفر، مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری ۵۳ نفر و راهنمایان زمین گردشگری ۱۷ نفر مربوط است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، آزمون جامع هماهنگ و سراسری دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری در روز جمعه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱ در سطح ۳۱ استان و منطقه آزاد کیش و چابهار برگزار می‌شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401101207194/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DB%B5%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87

معاونت گردشگری کشور زمان برگزاری آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری را روز جمعه ۱۶دی ماه اعلام کرد.

بخوان:  ناشران از ۱۲ اردیبهشت‌ماه می‌توانند نسبت به ساخت غرفه‌های خود اقدام کنند