روشنفکر حقیقی از زبان دکتر علی شریعتی+فیلم

پایان پیام/


به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، مرحوم علی شریعتی را باید به عنوان یکی از جدی‌ترین اندیشمندان حوزه علوم انسانی کشور دانست که با کتب و سخنان خود توانست تأثیرات قابل توجهی بر جامعه ما بالاخص جوانان و دانشجویان داشته باشد.

در گفتاری که صوت آن را خواهید شنید، دکتر علی شریعتی تصویری روشن و البته خاص از روشنفکر واقعی ارائه می‌کند و بیان می‌دارد صرف فیلسوف یا درس خوانده بودن کسی را روشنفکر نمی‌کند؛ بلکه روشنفکر کسی است که بتواند جامعه و زمانه خود را فهم کند. شریعتی درک مسئولیت از سوی روشنفکران وظیفه‌ای می‌داند که حتما باید لحاظ شود.این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14020327000622/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

بخوان:  کشف تنقلات رومی‌ها در یک تماشاخانه معروف