ساعت بازدید از موزه‌ها تغییر کرد

موزه‌ها و دیگر اماکن تاریخی در نیمه نخست سال از ساعت ٩ صبح تا ١٩ عصر باز هستند.

همچنین، ساعت بازدید برخی از موزه‌ها، مانند موزه ملی از ٨:٣٠ صبح آغاز می‌شود و تا ١٧ بعدازظهر ادامه دارد. 

به گزارش ایسنا، ساعت بازدید از کاخ‌ها، محوطه‌های تاریخی و موزه‌های زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نیمه دوم سال کاهش‌ یافت. 

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1402070100533/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

ساعت بازدید از اماکن و موزه‌های تاریخی از ٨ صبح تا ١٧ بعدازظهر است، این در حالی است که ساعت بلیت‌فروشی‌ این مکان‌های تاریخی از ٨ صبح تا ١۶ بعدازظهر است. 

همزمان با آغاز نیمه دوم سال، ساعت بازدید از موزه‌ها تغییر کرد.