سرمایه‌گذاری هنگفت روسیه در گردشگریایسنا/خراسان رضوی روسیه قصد دارد ۷.۵۸ میلیارد دلار در گردشگری برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۳۰ سرمایه‌گذاری کند.

به گزارش تاس، معاون نخست وزیر، دیمیتری چرنیشنکو در مجمع اقتصادی شرق گفت: سرمایه‌گذاری مستقیم بودجه در گردشگری روسیه در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۰ بالغ بر ۴۶۲ میلیارد روبل (۷.۵۸ میلیارد دلار) خواهد بود.

در سال ۲۰۲۰ بودجه گردشگری حدود ۱۱ میلیارد روبل بود و امسال این رقم در حال حاضر بیش از ۷۵ میلیارد روبل است و این ارقام افزایش خواهد یافت.

چرنیشنکو ابراز کرد: در این دوره از سال آینده تا سال ۲۰۳۰، ما ۴۶۲ میلیارد روبل سرمایه گذاری مستقیم بودجه برای صنعت گردشگری برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

هفتمین مجمع اقتصادی شرق که توسط بنیاد روسکانگرس سازماندهی شده است از ۵ تا ۸ سپتامبر در ولادی وستوک روسیه برگزار می‌شود.

امسال موضوع مجمع «در مسیری به‌سوی دنیای چند قطبی» است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401061511905/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C