سنگاپور رکورد جدیدی ثبت کردایسنا/خراسان رضوی ورود گردشگران سنگاپور در ماه آوریل به بیش از یک میلیون نفر رسید.

به نقل از تایمز، تعداد بازدیدکنندگان بین‌المللی سنگاپور در ماه آوریل برای دومین ماه متوالی در سال جاری و دومین بار از زمان شروع همه‌گیری در سال ۲۰۲۰ به بیش از یک میلیون نفر رسید.

بر اساس آخرین آمار هیات گردشگری سنگاپور (STB) در روز دوشنبه، ۲۲ مه، تعداد گردشگران ورودی به سنگاپور به ۱.۱۳ میلیون نفر در آوریل افزایش یافت که از ۱.۰۲ میلیون ثبت شده در ماه قبل بیشتر است.

 ارقام این ماه حتی اگر کمتر از ۱.۷ میلیون بازدیدکننده ژانویه باقی بماند، باز هم رکورد جدیدی را پس از همه‌گیری است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402030201135/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

بخوان:  ناشران داخلی، کتاب‌های خود را برای حضور در نمایشگاه اعلام وصول کنند