سهم ورود مسافران خارجی به خراسان جنوبی افزایش می‌یابدایسنا/خراسان جنوبی معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: با توجه به آثار جهانی ثبت شده در خراسان جنوبی سهم مسافران خارجی به این استان باید افزایش یابد. 

علی اصغر شالبافیان، پنج شنبه شب ۲۱ مهر در حاشیه دیدار با فعالان گردشگری فردوس اظهار کرد: در خراسان جنوبی ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه گردشگری وجود دارد که برخی از آن بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش ایسنا، معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: لزوم تقویت زیر ساخت ها یکی از چالش های در حوزه گردشگری خراسان جنوبی است که برخی از آن با همین پروژه های در دست احداث مرتفع خواهد شد.

شالبافیان گفت: شهرستان فردوس و خراسان جنوبی نیاز به کار در حوزه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نسبت به پتانسیل های گردشگری اش دارد.

وی ادامه داد:  سهم خراسان جنوبی به عنوان استانی که دارای آثار ثبت شده جهانی متعدد است از گردشگران خارجی باید افزایش یابد.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی بیان کرد: برای افزایش مسافران و گردشگران باید تولید محتواها در زمینه پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های گردشگری است.

شالبافیان با اشاره به ضرورت اتمام طرح جامع گردشگری خراسان جنوبی یادآور شد: تلاش بر این است که این طرح تا پایان سال تکمیل شود.

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072211499/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF