سومین شماره خبرنامه گرای انقلاب منتشر شداین مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14020231000288/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، سومین شماره خبرنامه گرای انقلاب با محوریت اخبار هفته چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. در جنـگ همه‌جانبـه‌ای کـه امـروزه علیه ایران اسلامی برقرار است، نمی‌توان از اهمیت رسانه و اطالعات غافـل شـد. در ایـن جنـگ همه مـا در معـرض بمبـاران خبـری و اطالعاتی قـرار گرفته‌ایـم و اساسـاً فرصتـی برای تفکـر درباره آنچـه رخ می‌دهـد، نداریم. خبرنامه گـرای انقلاب با هدف آگاهسازی مخاطب از مهم‌ترین اخبار جریانساز هفته کـه ممکـن اسـت در بیـن موج‌هـای گوناگـون خبـری دیـده نشـوند، منتشر می‌شود. 

پایان پیام/


در این شماره از خبرنامه انقلاب به موضوعاتی نظیر دیپلماسی پیچیده ایران برای ریاست بر مجمع اجتماعی حقوق بشر سازمان ملل، ادعاهای آمریکا درباره توقیف کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز توسط ایران، بهبود روابط ایران با کشورهای عربی و… پرداخته شده است.  علاقه‌مندان می‌توانند به کانال «بله» رسانه «تخصصی گرا» به نشانی geraa_ir@ مراجعه کرده و فایل الکترونیک این مجله را دریافت کنند.