شعری از فاطمه معصومی با مصرع «شکوه بارگاه تو، زمین را آسمانی کرد»

نگاهت آفتابم می‌شود هنگام تاریکی
خودت در کوره‌راه مرگ می‌آیی به دنبالم

شب و روز قفس، پرواز را از خاطرم برده‌ست
رمق می‌گیرد اما از نگاه تو پر و بالم

شکوه بارگاه تو، زمین را آسمانی کرد
تو را تنها برازنده‌ست شاهنشاهی عالم

پایان پیام/


گره خورده‌ست تا بر مهربانی تو احوالم
شبیه ریسه‌های پرچم سبزت سبکبالم

به پابوسی غبار فرش‌هایت می‌شوم هر بار
به این تقدیرِ خوش‌روزی، سرافرازانه می‌بالم

برای غربتت در کشورم هر چند غمگینم
ولی از دیدن زوار بسیار تو خوشحالم

«فاطمه معصومی» شاعر، به مناسبت شهادت حضرت امام علی بن موسی‌الرضاالمرتضی علیه آلاف‌ التحیة و الثنا، تازه‌ترین سروده‌اش را در اختیار فارس قرار داد.این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14020623000397/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

بخوان:  خواب تکان‌دهنده مادر شهید درباره شهادت دومین شهید خانواده