شمس آقاجانی شاعر و منتقد ادبی درگذشت


به گزارش خبرگزاری فارس، شمس آقاجانی متولد سال ۱۳۴۷، شاعر و منتقد ادبی در روز جمعه (۱۷ شهریورماه) از دنیا رفت.

«سخن رمز دهان»، «مخاطب اجباری»، «درس‌های ادبی»، «چرا آخرین درنا باز می‌گردد»، «راوی دوم شخص»، «گزارش ناگزیری» از آثار این شاعر و منتقد ادبی است.

پایان پیام/
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14020618000174/%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

بخوان:  توسعه ۵ هکتاری مجموعه تاریخی و گردشگری ائل‌گلی