شمس آقاجانی شاعر و منتقد ادبی درگذشت

«سخن رمز دهان»، «مخاطب اجباری»، «درس‌های ادبی»، «چرا آخرین درنا باز می‌گردد»، «راوی دوم شخص»، «گزارش ناگزیری» از آثار این شاعر و منتقد ادبی است.این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید


منبع: https://farsnews.ir/news/14020618000174/%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

پایان پیام/


به گزارش خبرگزاری فارس، شمس آقاجانی متولد سال ۱۳۴۷، شاعر و منتقد ادبی در روز جمعه (۱۷ شهریورماه) از دنیا رفت.