شوشتر موزه آثار تاریخی مناسبی ندارد

ایسنا/خوزستان مسؤول انجمن دوستداران میراث فرهنگی شوشتر می‌گوید: موزه‌ای متناسب با ظرفیت‌های متعدد شهرستان شوشتر برای نمایش اشیای تاریخی وجود ندارد.

احمد شمس‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته قرار بود براساس اقدامی مشترک میان اداره میراث فرهنگی خوزستان و شهرداری شوشتر ساختمان قدیم شهرداری به موزه تبدیل شود خاطرنشان کرد: جلسه‌ای نیز به همین منظور برگزار شد اما تا به امروز که حدود سه یا چهار سال از آن می‌گذرد هیچ اقدام و عملی از جانب متولیان دیده نشده است.

وی تاکید کرد: راه‌اندازی موزه‌ای متناسب با ظرفیت‌های متعدد شوشتر باید در اولویت میراث فرهنگی کشور باشد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401081409140/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

مسؤول انجمن دوستداران میراث فرهنگی شوشتر خاطرنشان کرد: آثار تاریخی بسیاری در کاووش‌های باستان‌شناسی شوشتر کشف شده و تنها به دلیل کمبود موزه به شهرهای اطراف برای نگه‌داری واگذار شده‌اند و این امر واقعا تاسف‌بار است.

او اضافه کرد: جلسه‌ای که برگزار شد ظاهراً فقط حرف بوده و عمل و ماحصل هیچ!

بخوان:  ۱۳ محموله تاریخی به ایران پس داده می‌شود